LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS


1-ASIS IR 2-ASIS STANDARTIZACIJOS SKYRIAI (SS-1 ir SS-2)

3-ASIS STANDARTIZACIJOS SKYRIUS (SS-3)

METODINIS SKYRIUS

PLANAVIMO IR TIKRINIMO SKYRIUS

Viešoji įstaiga LST Sert

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

LEIDYBOS IR PLATINIMO SKYRIUS

Klientai aptarnaujami: nuo 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val., penktadieniais - nuo 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00val. (T.Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius, 306, 307 kabinetai, faksas 212 62 52)

Departamento parengtų dokumentų platinimo klausimais prašom kreiptis į 306 kab., tel. 270 93 43, faksas 212 62 52, el. paštas: janina.jonikiene@lsd.lt

Dėl tarptautinių, Europos ir užsienio šalių parengtų dokumentų - 307 kab., tel. 270 93 48, faksas 212 62 52, el. paštas: romoalda.mieldaziene@lsd.lt

Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) standartai ir kiti leidiniai teisės aktų nustatyta tvarka žymimi autorių teisių apsaugos ženklu.

 • Nuo 1995 m. sausio 1d. Lietuvos standartai ir kiti leidiniai žymimi raudonu spaudu.
 • Bet koks Departamento standartų ir kitų leidinių ar jo kopijų panaudojimas be Departamento leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo numatytus atvejus (Žin., 2003, Nr.28 1125).
 • Už neteisėtą Departamento leidinių panaudojimą yra taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

  Leidybos ir platinimo skyrius organizuoja Lietuvos standartų ir kitų Departamento parengtų dokumentų leidybą ir platina juos. Teikia informaciją apie tarptautinių ir užsienio valstybių standartizacijos organizacijų standartus bei kitus su standartizacija susijusius dokumentus.

  Vadovaujantis bendra standartų ir standartizacijos dokumentų platinimo ir įsigijimo tvarka, skyrius priima užsakymus tokių leidinių ir dokumentų įsigijimui:

  BIBLIOTEKA

  BIBLIOTEKOS LANKYTOJAI APTARNAUJAMI nuo 8.30 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 16.30 valandos, penktadieniais nuo 8.30 iki 12.00 valandos ir nuo 13.00 iki 15.45 valandos (T.Kosciuškos g. 30, 315 ir 313 kabinetai; tel. 279 1142, el.paštas: lstboard@lsd.lt arba Lyda.Mazeikiene@lsd.lt
  )

  KatalogaiBiblioteka kaupia viešą Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų, kurių narys yra departamentas, užsienio valstybių ir kitų standartizacijos organizacijų, su kuriomis sudarytos atitinkamos sutartys, standartų, bibliografinės informacijos šaltinių ir kitų leidinių fondą, rengia, skelbia ir teikia informaciją apie šiuos leidinius.DIN_katalogas

  Lietuvos visuomenė, specialiosios informacijos vartotojai iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, bibliotekos skaitykloje gali pasinaudoti čia saugomais standartais, bibliografinės informacijos šaltiniais ir kt. leidiniais, kurie yra popierinėje arba (ir) elektroninėje laikmenose.

  BIBLIOTEKOS FONDE yra:

  INFORMACIJOS PAIEŠKAI naudojami tokie bibliografinės informacijos šaltiniai: